1999


IGLA / NEEDLE
vrv, 4 sobe, marmor Carrara, 150x12x12cm / rope, 4 rooms, Carrara marble, 150x 12x12cm

Inštalacija kot kritika akademskega šolskega sistema / Installation as a criticism of the academic school system
Boštjan Kavčič


Kiparski oddelek predlaga za študentsko Prešernovo ngrado ALU  v Ljubljani za študijsko leto 2001 / 2002 študenta 4. letnika, Boštjana Kavčiča

Naslov dela: Igla
Leto nastanka 1999
Materiali: marmor, alpinistična vrv, štirje ateljeji ALU

Na najbolj enostavni ravni Boštjan Kavčič v kiparskem dogodku "Igla" iz leta 1999 opisuje stanje stvari in kondicijo duha, ki tisti trenutek vladata v štirih ločenih prostorih kiparskega oddelka na ALU.
Predre stene med letniki in jih poveže z alpinistično vrvjo, ki močno napeta lebdi nad prostorom in na simbolni ravni lepi med seboj različne kadre, ki vsak zase kažejo študente, profesorje, izdelke in učne programe kot ločene, samozadostne mikroklime. Kritični sociološki kontekst te akcije je zanj materialno dejstvo, podobno kot marmor iz katerega izdela iglo, ki jo zagozdi v predrto steno in z optičnim delom izgovorjave lahko uveljavlja pomenskega.
Za tovrstno sintezo je potrebna intenzivna vpletenost v medij in hkrati kritična distanca, ki omogoča vitalnost in gibljivost, tako za kiparstvo, kot za Boštjana Kavčiča.

Mentor: Lujo Vodopivec, 
Ljubljana 8.11. 2001

FOTO ALBUM / PHOTO ALBUM:OKO / EYE 
5' 39'', asistentka / asistent: Christina Andersen, kamera / camera: Marko Cafnik 
 
Drevesa so živa! / Trees are alive!
Boštjan Kavčič
 


Comments