2001UMETNI MIKROSISTEM I / AN ARTIFICIAL MICROSYSTEM I
pleksi steklo, zemlja, voda, ciperus, 100x70x70cm / Plexi glass, soil, watter, Ciperus, 100cmx70x70cm

Instalacija Umetni mikrosistem I je narejena iz prosojnih materialov (pleksi steklo), tako da je proces rasti viden iz vseh smeri. V zemljo, ki jo je namestil v zgornjo posodo objekta, je naselil določeno kulturo. S pogoji za rast (svetloboin vlago)je umetna kultura zaživela in ae vključila v urbano okolje. Realnost, v kateri živimo, je urbano okolje, stanovanjska enota, določen notranji arhitekturni prostor. klima, ki obstaja v prostoru je odvisna od zunanjih vremenskih vplivov, izolacijskih materialov stanovanja, načina ogrevanja, števila stanovalcev ter količine in vrst rastlin. V delu želi avtor predstaviti eno izmed različic regulacije klime v stanovanjski enoti ali javnem prostoru. Zanima ga torej odnos med umetnim ekosistemom in urbanim okoljem.

The installation is created from transparent materials (Plexiglas), so that the process of growth is visible from all angles. The soil was placed in the upper part of the object, where he planted a plant. Because the plant had enough light and water to grow, it started growing and became a part of the urban environment. The reality, in which we live, is urban environment, too - a residential unit, a particular inner architectural space. the climate, created in space, is dependent on outside meteorological factors, materials used for isolation of the apartment, ways of heating, the number of residents and the number of plants. The author is trying to present one of the ways to regulate climate in a residental unit or a public place. He is interesting in relations between an artificial ecosystem and urban environment.
 
vdor 21, 3. mednarodni festival mladih neodvisnih ustvarjalcev
break21, 3. international festival of young independent artists

BREZ NASLOVA - NEDOKONČANO / UNTITLED - UNFINISHED
gibs, silikon, pleksi steklo, pnevmatika, elektronika, 150x40x40cm
 
Kaj je prostor? / What is space?
Boštjan Kavčič

3 IMENA / 3 NAMES
videodokument instalacije, 0'55'' 

Dokument instalacije v stavbi Univerze v Ljublani, kjer sem nad spomenikom padlih študentov iz NOB postavil portrete sošolcev iz ALU v socialistični, če hočete titoistični maniri.
Boštjan Kavčič


RIBA FARONIKA / FISH FARONIKA
video dokument / video document, 7'02''

UVID / INSIGHT
video, 9' 44''
 
Kaj je življenje? / What is life?
Boštjan Kavčič

PLES / DANCE
video - performance, 3' 44'' 

Ponavadi ne plešem. Če pa že plešem, plešem sam s sabo.
Boštjan Kavčič
Comments