2004


globalheART
interaktivni umetnostni sistem / an interactive artistic system

Umetnost kot globalna integracija na osnovi dialoga srčnih podatkov.
 
globalheART je umetniški sistem, ki s pomočjo individualnih srčnih podatkov gradi virtualni spletni organizem. Na spletnem naslovu www.global.heart.mine.nupostane uporabnik sistema globalheART interaktiven soustvarjalec umetnine.

globalheART is an artistic system, which builds up a virtual Internet organism with the help of individual heart data. At the following address: www.global.heart.mine.nu , the user of the globalheART system becomes an interactive collaborator in the work of art.
Boštjan Kavčič

razstave / exhibitions:
-10. MFRU, City Center, Maribor, globalheART SYMBIOMAT, katalog
-Študentski forum: Izmenjava konceptov, razmišljanj in delovnih strategij / Student`s panel presentations: Exchange of concepts, thoughts and works strategies, 12.5.2004, Maribor
-ESC, Gradec, globalheART SYMBIOMAT, Avstrija, katalog
-Bežigajska galerija 2, Ljubljana, globalheART, katalog

FOTO ALBUM / PHOTO ALBUM:
 
 SYMBIOMAT globalheART 
video, 1' 06''
Dokument predstavitve prvega interaktivnega umetnostnega sistema v trgovskih središčih pri nas.


ORG IV
apnenec Lipica, 180x70x70cm, Sežana /  Lipica Limestone, 180x70x70cm, Sežana
FOTO ALBUM / PHOTO ALBUM:

ORG III
granit / granite, 90x25x25cm, Tolmin

razstave / exhibitions:
-simpozij umetnosti - kunstforum Ehingen, Nemčija, catalogue
-2 m, galerija Miklova hiša, Ribnica, kamni, catalogue
-Nama, Kočevje, kamni, Kočevska odpira prostore

FOTO ALBUM / PHOTO ALBUM:
http://picasaweb.google.com/bostjankavcic/ORGIII#

ORG II - skulptura za Luzmilo Sotobravo II / sculpture for Luzmila Sotobravo II
železo / iron, 190x90x95cm, Ljubljana

 FOTO ALBUM / PHOTO ALBUM:

Comments