2005


i-poet
interaktivna mobilna aplikacija / interactive mobile application
 
i-poet je interaktivna mobilna aplikacija, ki generira in integrira multimedijsko poezijo. Uporabnik i-poet aplikacije postane interaktiven konstruktor umetniških del - integralov, s katerimi se gradi nova digitalna družba; http://www.i-poet.net
Metode delovanja i-poet aplikacije sovpadajo z montažnimi tehnikami in neizživetimi vizijami zgodovinske avantgarde, ki v pričujočem delu dobi svoj prostor znotraj medmrežja in mobilnih napravic. i-poet aplikacija je sodobni spomenik Srečku Kosovelu in slovenski zgodovinski avantgardi, saj je umetnost tako danes končno postaja zidajoča, sintetična in kolektivna umetnost.


i-poet is an interactive mobile application which generates and integrates multimedia poetry. The user of the i-poet application becomes an interactive constructor of the art works - integrals, which build up a new digital society; http://www.i-poet.net
i-poet application method corresponds to historical avangarde assembling technics which in this work gets it place on the internet and mobile network. i-poet application is a contemporary monument to poet Srečko Kosovel and slovene historical avangarde, because art can only today become constructive, synthetic and collective art. 
Boštjan Kavčič

razstave:
-Real Presence-Floating Sites/Collateral Events: 51. mednarodna umetnostna razstava, Beneški bienale, Italija
-mi2 multimedijski inštitut / klub mama, i-poet, Zagreb, Hrvaška
-11. mednarodni festival računalniške umetnosti Maribor, i-poet, Maribor

Generator konsov: i-poet Boštjana Kavčiča
Intermedijski projekt Boštjana Kavčiča i-poet je za slovensko okolje posebej pomenljiv, saj se na zanimiv način sooča z eno ključnih točk slovenske umetnosti dvajsetega stoletja, ki je obenem pomembna za problem povezovanja novih tehnologij in umetnosti. Pesnik in avantgardist Srečko Kosovel je v dvajsetih letih dvajsetega stoletja vzporedno s historičnimi avantgardami začel razmišljati o tehniki v povezavi z umetnostjo, in od tedaj, spomnimo se samo na škandal z objavo njegove konstruktivistične poezije, se soočamo s problemom razumevanja te poezije. Kavčičev projekt vzpostavlja v tem polju, ki se je še dodatno razbohotilo ob na pol uspešni obletnici pesnikovega rojstva, pomemben mejnik, saj je ustvarjanje konkretne poezije razbil med dva aktanta, uporabnika in računalniški algoritem, povezan s podatkovno zbirko zbrano na podlagi Kosovelovih Integralov. Kavčič pri tem skupaj s kolegi programerji uresničuje eno od precej verjetnih vizij Kosovelove umetnosti povezano s pričevanji o pesnikovi fascinaciji nad tehniko, ki se je pojavljala kot kontrast družbenim pričakovanjem povezanim s pesnikovo t.i. baržunasto liriko. Rezultat interakcije s softverskim projektom i-poet seveda ni pesniška umetnina, ki bi izdelovala elektronska besedila podobna literarnim umetninam, ampak tehno-imaginacijski konstrukt, ki sledi logiki algoritma, obenem pa se odpira človekovi interakciji na več ravneh – uporabnik lahko posega v identiteto izhodnih podatkov, ki pa se obenem kodirajo tudi skozi sam program. Kavčič je s svojim projektom povezan kot inženir-konstruktor, ki upravlja s komunikacijskimi stroji, ti pa se šele kot v družbeni kontekst vpeta celota zgostijo v umetniške izjave. i-poet je s tem naredil pomemben korak v tradiciji razumevanja Kosovelovega dela, saj je na umetniško suveren način tudi praktično realiziral – v obliki umetniškega raziskovanja – eno od skrajnih možnosti, ki jih ta dela razkrivajo. Pri tem ne gre za obstranski vidik Kosovelovega umetniškega delovanja, ampak po vsej verjetnosti za pomembno gonilo, ki je skupaj z umetnikovim zavzemanjem za boljše in pravičnejše življenje prisililo mladega pesnika, da je poezijo preselil iz zaprtosti literarnega v nove možnosti sodobnih informacijskih tehnologij, ki so tako pri Kosovelu kot pri Kavčiču povezane z likovnim jezikom znakov.
mag. Aleš Vaupotič

FOTO ALBUM / PHOTO ALBUM:


 MADE IN VENICE
3' 14'', video akcija / video action, kamera / camera: Dušan Bučar 
zvonik, semena, golobi, Trg Sv. Marka / Campanile, seeds, pigeons, San Marco's square

Na trgu sv. Marka sem izvedel akcijo parazitskega marketinga za projekt i-poet, ki sem ga predstavljal v sklopu Real Presence - Floating Sites / Collateral Events: 51. mednarodni umetnostni razstavi v okviru Beneškega bienala v Italiji.
Semena za ptiče sem v velikem formatu posul po trgu in s pomočjo lačnih golobov tvoril naslov projekta IPOET. Asistent je z vrha zvonika s kamero posnel dogodek.
Boštjan Kavčič


FOTO ALBUM / PHOTO ALBUM:


ORG V - SATELITSKA ANTENA / SATELLITE ANTTENA
apnenec lipica / Lipica Limestone, 70x90x90cm

razstave / exhibitions:
-štirje letni časi na vrtu ZDSLU, Ljubljana, V objemu vesolja, katalog
-bela kača, srednja gozdarska šola, vrt, Postojna

FOTO ALBUM / PHOTO ALBUM:


OKO IN DUH / EYE AND SPIRIT
apnenec lipica / Lipica Limestone, 50x50x20cm

razstave / exhibitions:
-Ljubljanski Magistrat, Oko in duh, Ljubljana 
-Oko in duh, Galerija Medvode 

FOTO ALBUM / PHOTO ALBUM:
Comments