2006


ORG VI
apnenec Repen / Repen Limestone, 60x150x150cm, pred stavbo občine Grosuplje

Osrednji motiv skulpture je podoba poznohalštatske živalske svinčene svastike štirih konjskih glav najdene na Magdalenski gori, ki ponazarja osnoven značaj nastanka in razvoja širšega Grosuplja. Od tranzitne baze konjskih vpreg v daljni preteklosti se je Grosuplje razvilo v mesto, ki se zaradi dobre lege in komunikacijskih poti še naprej pospešeno razvija.


Ciklično gibanje skulpture v smeri kroženja zemlje vnaša v mestno jedro enakomerno in neustavljivo gibanje kot idejo neprekinjenega in uravnovešenega razvoja mladega mesta. Štirje kraki vetrnice kot štirje konji predstavljajo trdnost, celostnost in ukročeno divjo moč narave konjev kot javno dobro v spominu kraja. 

Kraki skulpture se vzpenjajo in padajo kot dolenjski hribčki in s tem v eni točki kažejo na širšo geografsko značilnost številnih manjših dolinic in kraških polj občine Grosuplje. 

Občutki, ki sem jih dobil ob prvem obisku mesta Grosuplje, so bili, da ima kraj več mestnih jeder, od katerih nobeno ne prevladuje. Mesto je v preteklosti nastajalo brez prave vizije celotnega razvoja in danes, ko se kraj pospešeno razvija, obstaja nevarnost razraščanja glede na pragmatičen interes določenih skupin in to neglede na prijaznost urbanističnih rešitev glede na javni prostor ter občane. 

Glede na vsebino skulpture, v kateri sem iskal duh kraja in njegove okolice menim, da skulptura spada na področje upravnega trikotnika zaradi:

-simbolov mesta, ki so vsebovani v skulpturi;

-skulptura vrača kraju arhetip odtujene 

svinčene svastike, ki jo hranijo na tujem;

-skulptura simbolno “kultivira” divjo naravo 

konjev v smislu medsebojnega kolektivnega sodelovanja in zavzemanja za skupne cilje, kar javnemu prostoru nudi dober zgled za delovanje in posledično uravnotežen razvoj kraja;

-horizontalnost in valovitost skulpture predstavlja značilnosti širše dolenjske pokrajine in s tem povezuje središče mesta z širšimi naravnimi značilnostmi okolice.

Boštjan Kavčič


 
NEPOVRATNO / IRREVERSIBLE
video loop, 7' 32''

Irreversible, video Boštjana Kavčiča
Pridevnik "irreversible" v prevodu pomeni nepreklicen, nespremenljiv, ki se ne da obrniti, ki teče samo v eno smer. Avtor je besedo izbral, da bi z njo označil bistvo svojega nostalgičnega razmišljanja o rojstnem kraju.
"Na Tolminsko me veže mladost, spomini, med drugim trenutki ob Soči. Danes se s sinom vračam k reki, k igri, k otroštvu, Soča pa neusmiljeno teče. Snemam čas, ga upočasnim in poženem v nasprotno smer, a vse zaman. Soča se ne ustavi. Odteka kot čas, ki se ne vrne …"
Intimno razpoloženjski video Boštjana Kavčiča se poigrava z možnostjo kamere, da beleži čas in hkrati izkorišča avtonomnost avtorja, da z montažnimi posegi ta čas poljubno obrne, zaustavi, izbriše ... Med posneto resničnostjo in umetniškim delom Boštjan Kavčič zariše jasno ločnico. Čas, kot ga pokaže avtor, je izkrivljen, upočasnjen, obrnjen. Tako iz opisa vsakdanjega narativnega dogodka, kot je otroška igra, ustvari simbolno podobo spomina. Ta je zaradi črno-bele tehnike videa samo še bolj poudarjena.
Monika Ivančič Fajfar

FOTO ALBUM / PHOTO ALBUM:M

Nero Zimbabwe, 25x20x20cm

M - Sublimno v kiparstvu

FOTO ALBUM / PHOTO ALBUM:
Comments