2009


PERSPEKTIVA REVŠČINE / POVERTY PERSPECTIVE
Kalakata marmor / Calacatta Gold Marble, 43x36x5cm
13. Slovenska kiparska razstava: V vrtincu evropskih vrednot / In the Maelstrom of European Values
2. - 23. september 2009, Ljubljanski Magistrat / Ljubljana Town Hall

FOTO ALBUM / PHOTO ALBUM:

Evropska skupnost temelji na vseevropski valuti evru. Različni narodi se povezujemo predvsem zaradi 
denarja, samo zaradi denarja in to je vse, vse ostalo je farsa. Denar že dolgo ni več samo sredstvo za 
lažjo blagovno menjavo, tudi ni več samo sredstvo za večanje dobička. Denar je danes globalni motiv, cilj in
vera, naš življenski smisel in nenazadnje vrednota - kulturna vrednota.
Nič več bratje, nič več enotni, torej samo še ljubitelji denarja - nekakšne abstraktne vrednote v gibanju.
Evropska perspektiva je perspektiva namišljenih vrednot, perspektiva večanja kupne moči na račun
izkoriščanja tretjega sveta, vzgajanja poslušnih potrošnikov na račun bogatenja maloštevilne elite,
perspektiva uničevanja planeta zaradi zadovoljevanja vse večjih (ne)potreb, genskega inženiringa zaradi
povečanja zalog (ne)hrane, ki se bo slej ko prej sprevrgla v perspektivo lahko vodljive, odvisne,
degenerirane in vse bolj revne populacije v končni perspektivi revščine in neizbežnega uničenja.
Renesančna perspektiva se bo tako izpela v nikoli doseženih horizontnih točkah avtocest, poletov na luno in
odtujenosti od narave in nas samih.

Boštjan Kavčič

VRTNI PARK / GARDEN PARK
povrtnine, les, pvc / vegetables, wood, pvc
MLADI LEVI - mednarodni festival / international festival, 21. - 29. 8. 2009

V projektu ProstoRož09_ulica bo pozornost namenjena Slomškovi ulici, ki v ljubljanski mestni četrti Tabor predstavlja glavno kulturno os. Na njej in v njeni neposredni bližini se nahajajo številne kulturne inštitucije od Slovenskega etnografskega muzeja, Ministrstva za kulturo in Metelkova mesta do Stare mestne elektrarne – Elektro Ljubljana, Kinodvora, Kinoteke in mnogih drugih. Kljub naštetim inštitucijam in odlični lokaciji pa podoba tega mestnega predela ne izžareva kulturnega značaja. Vzrok temu je lahko pomanjkanje javnega prostora ob ulici, saj so pločniki ozki, cesta je obojestransko zaparkirana, v pritličjih pa primanjkuje javnega programa. Med festivalom Mladi levi bodo arhitektke javni prostor Slomškove ulice razširile na mesta parkirnih prostorov. 10 izbranih parkirišč se bo spremenilo v prostore namenjene preživljanju prostega časa, rekreaciji, igri in zanimivim kulturnim, pa tudi izobraževalnim dogodkom.

V vrtnem parku, v katerem se bodo lesketale različne vrtnine, nas bo z bio seanso alternativnega vrtičkarstva pobližje seznanil kipar Boštjan Kavčič. Vsak dan se bodo izvajale jogijske stoječe vaje v gaju vrtnega parka, ki jih bodo vodili izkušeni člani slovenskih Društev joga v vsakdanjem življenju. V vrtnem parku pa lahko s svojim prenosnikom posedite tudi za hiter prelet po spletnih straneh.

ProstoRož09_ulica project will focus its attention on Slomškova Street, which constitutes the central cultural axis within the Ljubljana city quarter called Tabor. Several cultural institutions are located either within its line or in its immediate distance – the Slovene Ethnographic Museum, the Ministry of Culture and Metelkova City, as well as Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana, Kinodvor, Kinoteka and many others. Despite the listed institutions and, moreover, the excellent location they inhabit, the image of this city quarter fails to express its cultural character. The reason for this may be the lack of public space next to the street, since the pavements are short and the street is filled with parked cars in both directions and there is no public program in the ground floors. The architects will make use of the festival period to expand the public space of Slomškova Street by pushing its limits over the parking spaces. Ten chosen parking spaces will thus be transformed into spaces of leisure, intended for recreation, play, and interesting cultural, as well as educational, events.

The garden park, filled with various vegetables, will provide the setting for a session of organic alternative gardening with sculptor Boštjan Kavčič. Standing exercises will be performed every day in the grove of the garden park, courtesy of the experienced members of the Društvo joga v vsakdanjem življenju. You may find a sitting spot in the garden park as well — lean back and enjoy surfing the net!

več:


S postavitvijo vrtička na parkirnem mestu v centru Ljubljane želim izraziti podporo vrtičkarstvu v mestih. 
Predstavljene so povrtnine, dišavnice in zdravilna zelišča, ki jih gojim na domačem vrtu na biodinamičen način.
Lopa je namenjena shranjevanju orodja in zbiranju deževnice.

Kvalitete, ki jih vrtičkarstvo prinaša:
-Vrtičkarstvo predstavlja sprostitev, telesno in psihično razbremenitev ter način preživljanja prostega časa. Starejšim predstavlja zdrav način druženja, otrokom iz urbanega okolja pa dober zgled in stik z zemljo. (SOCIALNI VIDIK)

-Vrtičkarstvo je zgled trajnostnega načina življenja saj zaradi lastnega pridelka ni potrebno nakupovati zelenjave v trgovini. S tem ohranjamo čisti zrak, vodo in zemljo.  Ostanke zelenjave in gospodinjske biološke odpadke recikliramo na lastnem kompostu. (EKOLOŠKI VIDIK)

-Za vrtičkarja je lasten pridelek vedno najboljši, najbolj zdrav.  Zdravi prebivalci pa so v manjše breme državi. (ZDRAVJE)

-Vrtičkarstvo  se v težkih časih izkaže kot dober izhod iz krize, saj jo vrtičkarji s pridelavo lastne zelenjave občutijo v manjši meri.  Višek pridelka lahko celo prodajo, podarijo ali zamenjajo za druge dobrine. (EKONOMSKI VIDIK)

-Vrtičkarstvo obsega določena znanja o obdelovanju rastlinskih kultur, ki so se prenašala iz roda v rod, zato bi bilo potrebno to znanje, kot tudi pojav vrtnih lop in ut obravnavati kot svojevrsten slovenski krajinski kulturni fenomen in bi ga bilo potrebno spoštovati, negovati in ohranjati kot del naše kulturne dediščine. (KULTURNO-KRAJINSKI VIDIK)

Boštjan Kavčič


FOTO ALBUM / PHOTO ALBUM:

JAGA BABA
Železo beton, 200x110x80cm
10. SAJETA - mednarodni kreativni tabor / international creative camp, 28.julij - 1. avgust 2009, Tolmin


FOTO ALBUM / PHOTO ALBUM:


 

 


Comments