EKOLA!
Sodelovanje pri ustvarjanju 
petindvajsetih animiranih nanizank 
z ekološko vsebino - Ekola!
Voditeljica: Ana Marija Mitič, scenarij: Tomaž Letnar, kamera: Rok Hervol, maska: Incognito Design, luč: Rajko Bizjak, postprodukcija zvoka: Rok Koritnik, Tom Lemajič, risba in animacija: Boštjan Kavčič, Dejan Babošek, Rok Hervol, Margareta Selena, Tomislav Gangl, montaža: Boštjan Kavčič, Tomislav Gangl, Režija: Marko Cafnik, Nosilec projekta: Zavod Moja soseska, Partnerji projekta: Ministrstvo za okolje in prostor, Iksiv, d.o.o., Delo Revije, d.d., Javni zavod RTV Slovenija, Produkcija Snaut v sodelovanju s: Kobe d.o.o.
Ekola! je del projekta Varujmo okolje, ki je podprt s subvencijo Islandije, Liechtensteina in Norveške preko Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma.

RTV SLO 2, vsak torek in četrtek ob 20:00 od 1. februarja dalje, 2011

   
   
   
   
      
   
    
   
    
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

FOTO ALBUM / PHOTO ALBUM:


IN / OUT
9'09'' video loop, DV PAL Quick Time Movie, 2008
FESTIVAL VIDEO DIA LOGHI Torino, Italija / Italia
15 - 17. december 2008


Video je zaradi svoje gibljivosti slike in nasičenosti tako z informacijami in pristopi, morebiti še bolj zgovoren kot klasične oblike umetnosti. Lahko bi rekli, da je video »diskurz psihe«. Delo nezavednega, proizvajanje fantazij in erotična komponenta želje je prisotna v vseh človekovih dejavnostih tudi v konzumiranju video umetnosti.
Videodelo z naslovom IN/OUT analizira in traumatizira prehranjevalni proces določene kulture in njenega vpliva na širše okolje. Kulinarika kot kulturni fenomen se v delu posebej obravnava kot usodno ponavljajoča se brezizhodna nevrotična naravnanost populacije. Prehranjevalna rutina kot intimna vsakodnevna percepcija kolektivnega nezavednega se zrcali v posameznih nezavednih gestikulacijah ozaveščenih v sekundarnih povratnih ciklih videodela. Duhamorna časovna zveza se zaradi banalnosti opravila v opazovalcu zasidra efektivneje kot direktni marketing grobe provokacije ali manipulacije.

Due to the moving quality of its image and saturation of information and approaches, video is perhaps even more eloquent than classical forms of art. We could say that video is the “discourse of the psyche”. The work of the unconscious, production of fantasies and the erotic components of desire are present in all human activities, also in video art consumption. The video piece entitled IN/OUT analyses and traumatises upon the feeding process of a certain culture and its influence on the wider environment. Cuisine as a cultural phenomenon is specifically addressed in the work as a fatefully repetitive and hopeless neurotic focus of the population. The feeding routine as an intimate everyday perception of the collective unconscious is mirrored in individual unconscious gesticulations made conscious in the secondary returning cycles of the video piece. The dull temporal connection is more effectively anchored in the observer due to the banality of the performed task than the direct marketing approaches of rough provocation or manipulation.

Boštjan KavčičOSVOBODITEV / DELIVERANCE
The One Minutes 2008, One minute of freedom 
Mednarodni festival enominutnega videa / International One Minute Video Festival
Amsterdam and the Beijing 


NEPOVRATNO / IRREVERSIBLE
video loop, 7' 32'', 2006

 
Irreversible, video Boštjana Kavčiča

Pridevnik "irreversible" v prevodu pomeni nepreklicen, nespremenljiv, ki se ne da obrniti, ki teče samo v eno smer. Avtor je besedo izbral, da bi z njo označil bistvo svojega nostalgičnega razmišljanja o rojstnem kraju.

"Na Tolminsko me veže mladost, spomini, med drugim trenutki ob Soči. Danes se s sinom vračam k reki, k igri, k otroštvu, Soča pa neusmiljeno teče. Snemam čas, ga upočasnim in poženem v nasprotno smer, a vse zaman. Soča se ne ustavi. Odteka kot čas, ki se ne vrne …" 

Intimno razpoloženjski video Boštjana Kavčiča se poigrava z možnostjo kamere, da beleži čas in hkrati izkorišča avtonomnost avtorja, da z montažnimi posegi ta čas poljubno obrne, zaustavi, izbriše ... Med posneto resničnostjo in umetniškim delom Boštjan Kavčič zariše jasno ločnico. Čas, kot ga pokaže avtor, je izkrivljen, upočasnjen, obrnjen. Tako iz opisa vsakdanjega narativnega dogodka, kot je otroška igra, ustvari simbolno podobo spomina. Ta je zaradi črno-bele tehnike videa samo še bolj poudarjena.

Monika Ivančič Fajfar

 
FOTO ALBUM / PHOTO ALBUM:


MADE IN VENICE
3' 14'', video akcija / video action, kamera / camera: Dušan Bučar
zvonik, semena, golobi, Trg Sv. Marka / Campanile, seeds, pigeons, San Marco's square, 2005

Na trgu sv. Marka sem izvedel akcijo parazitskega marketinga za projekt i-poet, ki sem ga predstavljal v sklopu Real Presence - Floating Sites / Collateral Events: 51. mednarodni umetnostni razstavi v okviru Beneškega bienala v Italiji. 
Semena za ptiče sem v velikem formatu posul po trgu in s pomočjo lačnih golobov tvoril naslov projekta IPOET. Asistent je z vrha zvonika s kamero posnel dogodek.

Boštjan Kavčič


 SYMBIOMAT globalheART 
video, 1' 06'', 2004
Dokument predstavitve prvega interaktivnega umetnostnega sistema v trgovskih središčih pri nas.


NENEBIT 
video-web aplikacija, 0' 29'' , 2002
 
Video loop kot nikoli izpeljana web aplikacija v kateri mehanska živalca ob obiskih spletne strani živi in umira . 0=∞

Boštjan Kavčič

CUBOT
video, 0' 54'', 2002


ROMBOT 1.0 & Terror Zone
video-performance, 0' 55'', 2002

Obiskovalec razstave postane interaktiven soudeleženec instalacije Terror zone. Pribljiža se fragmentu gnezda ujetega mehanskega pajka – robosapiensa, ki v stiski pobija jajca – lastne mladiče. Interakcija med človekom in robosapiensom je silovita, kaotično gibanje in hrup izražata stisko stroja, ki mečka svoje potomce.

Boštjan Kavčič


GAME OVER
video, 2' 13'', 2002


KAJ JE OSTALO OD ZADNJE VEČERJE? / WHAT'S LEFT FROM THE LAST SUPPER?
avdio sculpture, 0' 42'', 2002

Kader straniščne školjke iz katere se sliši človeško prehranjevanje.

Boštjan Kavčič


OBLEKA IN STROJ / DRESS AND MACHINE
video, 2' 08'', 2002


3 IMENA / 3 NAMES
videodokument instalacije, 0'55'', 2001

Dokument instalacije v stavbi Univerze v Ljublani, kjer sem nad spomenikom padlih študentov iz NOB postavil portrete sošolcev iz ALU v socialistični, če hočete titoistični maniri.

Boštjan KavčičRIBA FARONIKA / FISH FARONIKA
video dokument / video document, 7'02'', 2001


UVID / INSIGHT
video, 9' 44'', 2001


PLES / DANCE
video - performance, 3' 44'' , 2001

Ponavadi ne plešem. Če pa že plešem, plešem sam s sabo. 

Boštjan Kavčič


OKO /  EYE 
5' 39'', asistentka / asistent: Christina Andersen, kamera / camera: Marko Cafnik, 1999


Comments