MANIFEST

"Namen mojega dela je na kreativen način dvigovati frekvenco planeta in kolektivne zavesti." 2022